Logo [Addoz Oy]

Lääkekello ™

Mikä on Addoz Lääkekello ™?

Usein pitkäaikaishoidon toteutuksen ongelma on hoitoonsitoutumisen asteittainen aleneminen, kun hoito jatkuu enemmän kuin kuukausia. Lääkekello on ratkaisu tähän pitkäaikaishoidon ongelmaan. Lääkekello on apuväline lääkkeenoton muistamisessa ja lääkehoitoon sitoutumisessa.

Lisäksi Lääkekello estää lääkkeiden virhekäyttötilanteita tehokkaasti ja COVID-19 kaltaisissa epidemiatilanteissa laite antaa lisäturvaa riskiryhmien lääkkeiden annostelemiseen kodeissa ja laitoksissa.

Lääkekello motivoi potilasta oikea-aikaiseen ja säännölliseen lääkkeenottoon ja on turvallinen väline lääkkeiden jakoon. Sillä voidaan suorittaa laadukasta lääkehuoltoa ja tukea kotona asumisen edellytyksiä lääkehuollon osalta. Rationaalisen lääkehoidon kriteerit ovat tehokkuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus. Tavoitteena on, että potilas ottaa oikean lääkkeen ja annoksen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Lääkekello kulkee helposti mukana missä vain. 


Ominaisuudet ja edut

 • Lääkekello muistuttaa oikea-aikaisesta lääkkeenotosta, sekä estää lääkkeiden virhekäytön
 • 1-4 päivittäistä annosaikaa
 • Lääkeannos saatavilla vain oikeaan aikaan
  •  parantaa käyttäjäturvallisuutta
 • Langaton ja mukana kuljetettava
  • käytettävissä missä vain
 • Helposti annosteltava Annoskiekko
  • mahdollistaa käyttäjän, omaisten tai hoitohenkilökunnan annostelijan täytön
 • Hälytys unohtuneesta lääkkeestä
  • vähentää epätarkan lääkityksen aiheuttamia ongelmia
 • Automaattinen hälytys paristojen loppuessa
 • varmistaa jatkuvan optimaalisen toiminnan
 • Lääkkeen saamiseksi käyttäjän on painettava annostelijan painiketta
  • valvoo käyttäjän aktiivisuutta

Lisäksi

 • Mahdollisuus poistaa lääkeannosta peittävä luukku
 • Mahdollisuus keventää lääkkeenpyyntöpainallusta
 • Lukittavissa

Lääkekello -annostelijan toimintaperiaate

Lääkekello -annostelijaan voidaan asettaa yhdestä neljään päivittäistä annosaikaa tarpeen mukaan, minkä jälkeen se tarvittaessa muistuttaa lääkkeen otosta ääni- ja valomerkein.

Käyttäjän painettua laitteen kannen läpinäkyvää osaa, siirtää Lääkekello oikean annoksen otettavaksi ja jää odottamaan seuraavaa määriteltyä lääkkeen annosaikaa.

Mikäli kaikesta huolimatta jokin lääkeannos jää ottamatta, siirtää Lääkekello unohtuneen lääkeannoksen sivuun ja antaa vain kulloinkin vuorossa olevan annoksen. Ottamattomat lääkeannokset jäävät lokerikkoon niin seurantaa kuin myös myöhempää käyttöä varten.


Mihin Lääkekello -annostelijaa tarvitaan?

Lääkärin määräämien lääkemääräysten noudattaminen tuottaa ihmisille vaikeuksia, ja noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin.

Tutkimusten mukaan vain noin 1/3 lääkärien määräämistä lääkkeistä nautitaan oikein ja oikeaan aikaan.

Lääkekello on saatavana myös GSM-ominaisuudella, jolloin lääkkeenottoa voidaan seurata web-portaalista ja unohtumassa olevasta lääkkeestä voidaan lähettää tieto hoitajalle ja/tai omaiselle.