Logo [Addoz Oy]

Addoz Portaali - lääkkeenoton seurantaan

GSM-Lääkekello -annostelijaa käytettäessä kaikki informaatio lääkkeidenotosta kelloaikoineen kerätään erilliseen Addoz Portaaliin. Internetin kautta toimiva portaali mahdollistaa lääkkeenoton seurannan ja analysoinnin tietyllä aikavälillä.

Tätä tietoa voidaan myöhemmin käyttää hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Lääkärit saavat oikeaa tietoa lääkkeiden käytöstä ja pystyvät tekemään diagnooseja varmemman tiedon perusteella. Tämä vähentää tarpeettomia tutkimuksia, koska järjestelmästä nähdään lääkkeiden käytön todellinen taso.


Ominaisuudet ja edut

 • Reaaliaikainen lääkkeenottohistorian seuranta internetissä
  • antaa hoitohenkilöstölle oikeaa tietoa potilaan lääkkeiden käytöstä
 • Ilmoittaa lääkkeenoton prosentin tarkkuudella
  • tuo lisätietoa hoitohenkilöstölle potilaan hoitotoimenpiteistä päätettäessä
 • Mahdollistaa muistutussoitot Lääkekello -annostelijan käyttäjälle
  • varmistaa oikea-aikaisen lääkkeenoton
 • Mahdollistaa etähälytykset haluttuun paikkaan
  • tuo edelleen lisävarmuutta oikea-aikaiseen lääkkeenottoon
 • Turvallinen ja suojattu yhteys
  • lääkitystiedot säilyvät luottamuksellisina, vain hoitohenkilöstön nähtävillä


Referenssejä

 • GSM – Lääkekello ja portaali on käytössä mm. Karoliinisessa sairaalassa Tukholmassa (osana tutkimusta: Elinsiirtopotilaiden komplianssin seuranta Lääkekellon avulla).