Logo [Addoz Oy]

Trygghetstelefon och Medicinklocka

Om trygghetstelefonen kopplats till Addoz Medicinklocka kan uppgifter om mediciner patienten glömt att ta sändas till önskad adress, t.ex. hemvård eller anhöriga, vilka i sin tur kan ta kontakt med patienten och säkra att medicinen intas.

Systemet för trygghetstelefon är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att komplettera kommunens läkemedelsförsörjning samt höja användarens trygghetskänsla. Addoz Medicinklocka är kompatibel med de flesta trygghetstelefoner på marknaden och installationen sker i samarbete med serviceföretag som erbjuder trygghetstelefoner med tillhörande tjänster.

Egenskaper

  • samma egenskaper som hos Medicinklockan i basutförande
  • när Medicinklockan är kopplad till en trygghetstelefon, skickar den en larmsignal till servicecentral via trygghetstelefonen om patienten glömmer ett medicinintag.

Be om mer information om kombinerad användning av trygghetstelefon och Medicinklocka