Logo [Addoz Oy]

Medicinklockan ™

Vad är Addoz Medicinklocka?

Ett vanligt problem vid långtidsbehandling är att patientens engagemang för behandlingen gradvis reduceras över tid om behandlingen pågår under flertalet månader. Medicinklockan är en lösning på detta problem då den påminner patienten att ta sin medicin och därmed hjälper denne att följa behandlingsplanen. Medicinklockan förhindrar dessutom missbruk av tabletter på ett effektivt sätt.

Medicinklockan motiverar patienten att regelbundet ta sin medicin i rätt tid. Det är ett säkert redskap för läkemedelsdistribution och ger en läkemedelsförsörjning av hög kvalitet vilket möjliggör hemmaboende under läkemedelsbehandlingen. Kriterierna för en rationell läkemedelsbehandling är trygghet, ändamålsenlighet och ekonomi. Målsättningen är att patienten skall inta rätt medicin och dos vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Egenskaper och förmåner

 • Medicinklockan påminner patienten att ta medicinen i rätt tid och förhindrar missbruk
 • 1-4 dagliga doser
 • Medicindosen är tillgänglig endast vid rätt tidpunkt
  • förbättrar användarsäkerheten
 • Trådlös och bärbar
  • kan användas var som helst
 • Lättdoserad Dosskiva
  • gör det möjligt för användare, anhöriga eller vårdpersonal att fylla på doseraren
 • Larm om glömd medicin
  • minskar problem orsakade av oregelbunden medicinering
 • Automatiskt larm när batterierna börjar ta slut
  • säkerställer en fortsatt optimal funktion
 • För att få sin medicin måste användaren trycka på Medicinklockans knapp
  • övervakar användarens aktivitetsnivå

Samt

 • Möjlighet att ta bort locket som täcker medicindosen
 • Möjlighet till lättare knapptryckning för att få en medicindos
 • Låsbar

Medicinklockans funktionsprincip

Man kan ställa in medicinklockan från en till fyra dagliga doser, enligt behov, varefter den påminner patienten att ta medicinen med ljud- och ljussignaler.

Då användaren trycker på lockets genomskinliga del flyttar Medicinklockan den dos som skall intas till ett fack som öppnas och väntar sedan på följande doseringstid, enligt angiven doseringstid.

Om medicinen trots detta inte intas flyttar Medicinklockan den glömda medicinen åt sidan och låter patienten endast inta den dos som står i tur. De mediciner som inte intagits förblir i doseraren för både uppföljning och senare användning.

För vilket ändamål behöver man Medicinklockan?

Människor kan ha svårt att följa de ordinationer som läkare utfärdat och om man underlåter att följa ordinationerna kan detta leda till allvarliga konsekvenser.