Logo [Addoz Oy]

Medicinklockan ™ Secure

Vad är Addoz Secure Medicinklocka?

Lämplig för professionell läkemedelsbehandling inom beroendevården för att minska missbruk av läkemedel. Rätt medicin vid rätt tid. När medicinen är tagen, kan påföljande dos endast fås ut vid nästa tilltänkta tidpunkt.

Egenskaper och förmåner

  • Kliniskt testad
  • Utvecklad för professionellt bruk
  • Låsbar
  • Portionerar ut medicinen endast vid rätt tidpunkt
  • Möjliggör en längre tids hemmedicinering
  • Kan portionera enstaka tabletter eller medicindoser för 1 ? 28 dagar åt gången
  • 1 - 4 medicindoser per dag

Exempel:

Daglig Suboxone medicinering med tidsbegränsat intagpå 3 timmar:
Medicinklockan ställs in på kl 09.00
Medicinen kan fås ut mellan kl 08.00 - 11.00.
Genom ett tryck på locket, snurrar dosskivan så att
medicinen blir tillgänglig för patienten.
Därefter snurrar dosskivan tillbaka till sitt grundläge så att den tomma luckan inte längre blir synlig.
Nästföljande dos är inte tillgänglig förrän samma tid dagen efter.

  • Finns även en GSM-modell med möjlighet att i realtid följa medicinintagen via web-portalen

Samt

  • Möjlighet att ta bort locket som täcker medicindosen
  • Möjlighet till lättare knapptryckning för att få en medicindos

Medicinklockans funktionsprincip

Man kan ställa in medicinklockan från en till fyra dagliga doser, enligt behov, varefter den påminner patienten att ta medicinen med ljud- och ljussignaler.

Då användaren trycker på lockets genomskinliga del flyttar Medicinklockan den dos som skall intas till ett fack som öppnas och väntar sedan på följande doseringstid, enligt angiven doseringstid.
Om medicinen trots detta inte intas flyttar Medicinklockan den glömda medicinen åt sidan och låter patienten endast inta den dos som står i tur. De mediciner som inte intagits förblir i doseraren för både uppföljning och senare användning.Produkten är i bruk på polikliniken för ruspsykiatri i Kuopio samt på många andra motsvarande enheter i Finland.