Logo [Addoz Oy]

Dosskiva - för trygg dosering


Addoz dosskiva är en doserare som utvecklats för dosering av mediciner och vitaminer. Den uppfyller olika gruppers krav och ersätter den traditionella dosetten för medicindosering inom hälsovården.

Många människor som dagligen måste inta mediciner eller vitaminer har märkt hur svårt det är att komma ihåg att ta medicinen. I efterhand är det svårt att minnas om man tagit medicinen eller inte.

Då piller, tabletter och kapslar ordnas i en behändig kassett är doserna lättillgängliga och kan snabbt intas. Om man inte intagit medicindosen, hålls den på plats och påminner om att den inte intagits.

Egenskaper

 • den attraktiva runda formen och de klara färgerna gör den behaglig att använda
 • tillverkas med 14 och 28 fack
 • färger: röd, blå, grön
 • den tvådelade doseringsskivan tillverkas av polykarbonat, som godkänts för medicinbruk och i praktiken är stötsäkert
 • det kan rengöras som alla andra kärl, för hand, i diskmaskin eller genom klarering.

Tillbehör

Tillbehör som underlättar användningen av dosskivan:

 • Doseringskalender: hjälper användaren besluta vilken dos som placeras i vilket fack och underlättar doseringsarbetet
 • Doseringslock: förhindrar effektivt misstag vid dosering
 • Sigill: Dosskivan kan under transport låsas med ett sigill, vilket gör transporten trygg
 • Dosetikett: medicininformationen kan behändigt skrivas på dosetiketten på Dosskivans undre sida.

Apotekens dosdistribution

Inom medicineringens helhetskontroll lämpar sig Dosskivan också för apoteksdistribution, då apoteket fyller på kundens dosskiva.

Medicinsäkerheten ökar

 • på apoteket kontrollerar man den patientspecifika medicineringen, interaktionerna och överlappningar
 • distributionen sker i ett eget distributionsrum i en lugn och ren miljö

Vårdarnas arbete underlättas

 • kundbesöken i apoteken minskar i antal
 • underlättar byte av medicinering
 • underlättar nya distributioner
 • inte längre onödiga besök på apoteket
 • förnyande av recept övergår till apoteken