Logo [Addoz Oy]

Addoz Portalen

Vid användning av GSM Medicinklocka samlas all information om medicineringen samt tidpunkten för intagen i en särskild Addoz-portal. Portalen är Internetbaserad och gör det möjligt att följa och analysera medicinintagen med ett visst intervall.

Informationen kan senare användas i samband med upprättande av en vårdplan. Läkarna får tillförlitliga uppgifter om medicineringen och kan göra säkrare diagnoser utifrån dessa uppgifter. Detta minskar behovet av onödiga undersökningar, eftersom systemet visar rätt nivå på medicinanvändningen.

Patientens benägenhet att fortfölja medicineringen uppmuntras genom möjligheten till påminnelsesamtal samt larm till exempelvis servicecenter, vårdpersonal eller anhöriga.

Egenskaper och fördelar

 • Uppföljning av medicineringshistoriken på Internet i realtid
  • ger vårdpersonalen rätt information om patientens läkemedelsanvändning
 • Redovisar läkemedelsintaget med en procents noggrannhet
  • erbjuder vårdpersonalen mer information vid beslut gällande patientens vårdåtgärder
 • Möjlighet till påminnelsesamtal till Medicinklockans användare
  • säkerställer att medicinen tas i rätt tid
 • Möjlighet till fjärrlarm till önskad plats
  • ger extra visshet att medicinen tas vid rätt tidpunkt
 • Säker och skyddad anslutning
  • medicineringsuppgifterna är konfidentiella och är endast tillgängliga för vårdpersonal